IDS är ett IT företag inom IT Branschen.
IDS har varit med i branschen sedan tidigt 80i tal